Trastorns de la personalitat i patrons disfuncionals

La diversitat de maneres de ser de cada persona fa que tots i cada un de nosaltres esdevinguem individus únics. Tanmateix, encara que plegats compartim característiques i trets que es barregen en diferents proporcions, és factible identificar patrons de percepció i comportament que presenten una certa unitat funcional. Es mantenen amb el pas del temps i ens caracteritzen com a persona.

Alguns d’aquests patrons, però, són disfuncionals i fan patir a l’individu i a les persones que l’envolten, i és per això que reben el nom de trastorns de la personalitat.

Què són els trastorns de la personalitat?

En aquest tipus de trastorns és normal que es presentin estats depressius i d’ansietat, descontrol emocional i conductual i pors i inhibicions que generen malestar i problemes en tots els àmbits de la vida.

Tot i que els trastorns de la personalitat no poden ser considerats com a malalties mentals, en un sentit estricte, generen tants problemes i disfuncions biogràfiques que són una de les principals causes de la demanda de tractament psicològic i psiquiàtric.

Tractament dels trastorns de la personalitat.

El tractament dels trastorns de la personalitat exigeix l’ús de recursos psicofarmacològics i de tècniques d’intervenció psicològica. S’empren per a la modificació dels patrons disfuncionals amb l’objectiu d’aprendre a controlar la conducta impulsiva, regular els estats emocionals o alliberar la conducta inhibida per la por o per les fòbies.

El tractament dels trastorns de la personalitat exigeix una certa continuïtat terapèutica per tal de desarticular els patrons disfuncionals, ja que tot indica que són conseqüència d’un seguit d’alteracions del neurodesenvolupament que dificulten l’aprenentatge social i l’adquisició del control emocional. Són, per tant, tractaments laboriosos que ajuden a redreçar situacions crítiques, a organitzar el dia a dia del pacient i a planificar el seu futur amb realisme. Aquest futur és molt més engrescador en els pacients que hagin rebut un tractament que en aquells que evolucionin sense recórrer-hi.

Apunta a l'agenda

Descobreix com podem ajudar-te